PARVA - Pardavimų valdymas

Pardavimų valdymo paslauga (PARVA) sujungia kelias sritis į vieną:

  1. pardavimo sąskaitų (SF) administravimą – periodiniai mokėjimai, neperiodinės sąskaitos, nuolaidos, delspinigiai, palūkanos, baudos;
  2. atsiskaitymų kontrolę – priminimai iki atsiskaitymo termino, gautų įmokų užskaita (24 val. garantija);
  3. priminimų tarnyba – priminimai iki termino, po termino. Kasdieniai veiksmai pagal pirkėjo kategoriją;
  4. perdavimas skolų išieškojimui – automatinis ir pasirinktinis
  5. ir pardavimų bei pinigų srautų analizavimą.

PARVA on-line režimu pasiekiamos ataskaitos pirkėjo ar/ir pirkėjų grupės lygmenyje 24 val. per parą. Vienu metu galima naudotis lietuvių, anglų, latvių kalbomis (esant poreikiui įdiegiama kita kalba), skirtingomis valiutomis.